To właśnie klasa energetyczna wskazuje nam, czy sprzęt jest oszczędny, a tym samym przyjazny środowisku i oczywiście naszej kieszeni. Jest ona oznacza literami znajdującymi się na etykiecie przyklejonej bezpośrednio na urządzeniach. Zgodnie z prawem producent ma obowiązek umieszczać je w reklamach, na broszurach informacyjnych oraz w opisach na stronach internetowych.

Klasa energetyczna sprzętu AGD. A co to?

Klasa energetyczna jest informacją o uśrednionym rocznym zużyciu prądu przez każde urządzenie. Oznacza się je dużymi literami. Jeśli dawno nie kupowaliście nowego AGD, możecie być lekko zdezorientowani, ponieważ w zeszłym roku nastąpiła zmiana prowadząca do uproszczenia systemu. Znikły wszystkie plusy dodawane do litery A. Obecnie pozostawiono oznaczenia literowe od A do G. Gradacja pozostała bez zmian, czyli A to najwyższy standard, zapewniający najniższe zużycie prądu, a G to standard najniższy. Do szczegółów zaraz wrócimy, ale najpierw zobaczcie, jakie informacje muszą się znajdować na prawidłowej etykiecie. Warto pamiętać, że nie są one materiałem marketingowym, a więc producent ma obowiązek umieszczać na nich rzetelne informacje.

Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna?Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna? Materiały własne

Nowa etykieta energetyczna

Od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, obowiązują w naszym kraju jednolite zasady wprowadzane dyrektywami unijnymi. Dlatego niezależnie od tego, w którym kraju członkowskim dokonamy zakupu, oznaczenia będą takie same jak w polskich sklepach.

Jak zapisano w dyrektywie unijnej 2010/30/EU z dnia 19 maja 2010 roku:

„W sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów, art. 4 Wymogi dotyczące informacji, dostawcy sprzętów mają obowiązek oznaczania ich etykietą energetyczną. Powinny znajdować się tu następujące informacje:

  • poziom zużycia energii elektrycznej,
  • poziom zużycia innych form energii,
  • poziom zużycia innych podstawowych zasobów".

Jakie informacje znajdziemy na etykiecie energetycznej?

Z cytowanej powyżej dyrektywy wynika bezpośrednio wygląd etykiety energetycznej. Oczywiście będą się one różnić w zależności od sprzętu, którego dotyczą. Jednak jest kilka cech wspólnych. I muszą się one znaleźć na każdej etykiecie. Oto one:

  • marka i model sprzętu,
  • klasa efektywności energetycznej (wyrażona w zakresie A-G),
  • roczne zużycie energii (wyrażone w kilowatogodzinach kWh),
  • poziom zużycia innych zasobów naturalnych (np. wody),
  • wydajność innych funkcji (np. wirowania),
  • poziom generowanego hałasu (wyrażony w decybelach – dB).

Na etykiecie trzeba zwrócić uwagę na literę znajdującą się po jej prawej stronie, zwykle na czarnym tle. To ona wskazuje klasę energetyczną tego konkretnego urządzenia, które chcemy kupić.

Po lewej stronie etykiety odnajdziecie wszystkie klasy efektywności dla danego typu urządzenia. Jak łatwo zauważyć, są one posortowane alfabetycznie, a także oznaczone kolorystycznie. Ciemną zieleń zarezerwowano dla najniższego zużycia, a czerwień dla najwyższego.

Wraz z rozwojem technologicznym pierwotna skala przestała wystarczać i postanowiono dodawać plusy przy literze A - od jednego do trzech. Większość nowo produkowanych urządzeń trafiało do klasy A, a im bardziej energooszczędny był sprzęt, tym więcej plusów dodawano do tej litery. Oznaczenia B, C, D, E, F, G w większości zniknęły z rynku. Doprowadziło to do szaleństwa plusowego, które utrudniało ludziom rozeznanie w skali.

Nowa etykieta i klasy energetyczne

Unia Europejska postanowiła uporządkować klasyfikację. Dyrektywa z marca 2021 roku nie tylko zmieniła etykiety energetyczne, ale też przygotowała system na wchodzenie do sprzedaży coraz nowocześniejszych urządzeń, których obecnie się nawet nie klasyfikuje, bo jeszcze nie istnieją. Komisja UE postąpiła bardzo roztropnie, uznając, że prędzej czy później na pewno powstaną.

Produkty, które do tej pory miały najwyższą skalę energetyczną z oznaczeniem A+++ otrzymały literę C. A+ oznaczono jako F i G. Natomiast litery A i B nie są obecnie przydzielane (albo dzieje się to bardzo rzadko), bo jak już wspomniałam, zarezerwowane są na przyszłość dla AGD i RTV, które będą jeszcze bardziej wydajne energetycznie niż obecne z literą C.

Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna?Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna? Materiały własne

Zmieniła się także wizualna prezentacja informacji o danym urządzeniu, a na etykietach pojawiły się zupełnie nowe oznaczenia – dotyczące skali hałasu i wybranych funkcji produktów, np. pojemności czy ilości zużywanej wody.

Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna?Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna? Materiały własne

Opis ilustracji: Po lewej stara etykieta energetyczna. Po prawej nowa etykieta obowiązująca od 1 marca 2021 roku.

Jak czytać etykiety energetyczne?

Jak już pisałam, nowe etykiety obowiązują od 1 marca 2021 roku i muszą się znajdować na: lodówkach, zamrażarkach, chłodniach, pralkach, pralkosuszarkach, zmywarkach do naczyń oraz telewizorach i monitorach. Znajdziecie je także na produktach oświetleniowych.

Oto nowa etykieta na przykładzie pralki automatycznej.

Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna?Co oznaczają litery na sprzęcie AGD i czym jest klasa energetyczna? Materiały własne

Absolutną nowością jest kod QR. Po zeskanowaniu go smartfonem można pobrać kartę produktu ze szczegółową specyfikacją z EPREL. Jest to Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych, w którym producenci muszą rejestrować swoje produkty z przypisanymi do nich etykietami energetycznymi. Bardzo pożyteczna opcja i gwarancja pewności danych zawartych na etykiecie.

Zdaniem unijnych urzędników wprowadzone w 2021 roku przeskalowanie klas energetycznych ma promować najbardziej energooszczędne urządzenia, a tym samym zachęcać producentów do ich tworzenia. Trzeba przyznać, że takie działanie ma sens. Producenci, chcąc zwiększać swoją sprzedaż, muszą poszukiwać rozwiązań wpływających na energooszczędność swoich produktów. Dla konsumentów będzie to rzecz jasna przekładało się na realne oszczędności w związku z niższymi rachunkami za prąd. Nie bez znaczenia jest tu także walor ekologiczny.

Nowa klasyfikacja bardzo ułatwia orientację podczas zakupów. Nowe ikony są bardzo czytelne i to sprawia, że łatwiej odczytamy klasy energetyczne pralek, lodówek czy innych urządzeń, takich jak: zamrażarki, suszarki, zmywarki do naczyń oraz telewizory i monitory.