Komitet inicjatywy tworzą: Polska, Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Włochy i Czechy.
Autorem projektu proponującego zmianę przepisów prawa unijnego jest międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming).

Dołączyło do niej 130 innych organizacji z Europy, m.in. Fundacja Alberta Schweitzera, fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt, Otwarte Klatki i Polskie Towarzystwo Etyczne.

– Wprowadzenie ogólnoeuropejskiego zakazu hodowli zwierząt w klatkach będzie krokiem milowym w stronę poprawy ich dobrostanu. Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby żywe i czujące istoty były przez całe swoje życie więzione w ciasnych klatkach, często bez możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu. To niedopuszczalne w XXI w. Liczymy na poparcie społeczeństwa i wierzymy, że zdobędziemy odpowiednią liczbę podpisów pod inicjatywą – mówi Karolina Skowron z Fundacji Alberta Schweitzera.


Po zebraniu co najmniej miliona podpisów obywateli UE przedstawiciele inicjatywy będą mogli się zwrócić do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Zakaz miałby objąć stosowanie klatek dla kur niosek, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek, gęsi i królików, a także kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.