Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest głodnych lub niedożywionych. Właśnie te wstrząsające dane sprawiły, że program Godne Dzieciństwo, organizowany przez PCK, wchodzi w nową fazę. PCK zachęca Polaków, aby przy codziennych zakupach nie zapominali o najbiedniejszych dzieciach i przypomina o wysłaniu wiadomości sms podczas wizyt w sklepach luksusowych marek.

 

Godne Dzieciństwo to program, który powstał z myślą o pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Niedożywienie to ogromny problem wśród polskich dzieci. Badania Instytutu Żywności i Żywienia mówią same za siebie - prawidłowy  sposób żywienia rozpoczęty dopiero w późniejszym okresie życia nie jest w stanie zniwelować utraconych wcześniej możliwości rozwoju psychicznego i fizycznego. Wnioski te potwierdza mgr inż. Bożena Wajszczyk z Instytutu:

 

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie ze względu na bardzo intensywne procesy wzrastania i dojrzewania zachodzące w tym okresie oraz negatywne konsekwencje związane z niedoborami składników odżywczych. Według koncepcji Lalonda, aż 50% czynników determinujących stan zdrowia człowieka, to styl życia, a w tym odżywianie. Niedożywienie młodego organizmu ma ogromne konsekwencje - dzieciom i młodzieży zagrażają takie schorzenia, jak anemia, niedowaga, infekcje, osteoporoza, zaburzenia mineralizacji szkieletu, a nawet przedwczesna umieralność. Badania wskazują, że aż 59% polskiej młodzieży otrzymuje niską wartość odżywczą racji pokarmowych.


Coraz więcej biednych rodzin

Co roku Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące sytuacji materialnej Polaków. Jak wskazują dane za rok 2011 pogorszyła się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych. Szczególnie dotkliwy dla rodzin był wysoki wzrost cen podstawowych usług i towarów konsumpcyjnych -  zwłaszcza wzrost cen żywności, co sprawia, że coraz mniej rodziców jest w stanie zapewnić swym dzieciom ciepłe i bogate w wartości odżywcze posiłki. Anna Szukiełojć-Bieńkuńska, ekspert z Głównego Urzędu Statystycznego potwierdza te dane:

Po kilku latach stabilizacji, w 2011r. zaobserwowano w Polsce wzrost liczby osób zagrożonych skrajnym ubóstwem. W 2011 r. w skrajnym ubóstwie, za granicę którego przyjęto poziom minimum egzystencji, żyło ponad 6% społeczeństwa. Oznacza to, że ok. 2,5 miliona osób nie było często stać na zaspokojenie nawet tak podstawowych potrzeb, jak codzienny ciepły posiłek. W Polsce zagrożenie ubóstwem dzieci i młodzieży jest znacznie silniejsze niż dorosłych. Z danych GUS za ostatnie kilka lat wynika, ze w gospodarstwach domowych mających problemy z zaspokojeniem elementarnych potrzeb, a więc wymagających pomocy żyje  ponad 700 tys.  dzieci do lat 18. Dzieci i młodzież do lat 18 stanowią ok. 30% ogólnej liczby osób skrajnie ubogich, podczas gdy w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należy mniej więcej co piąta osoba.

Wsparcie oferowane przez PCK dzieciom i młodzieży

Godne Dzieciństwo to program kompleksowo wspierający dzieci i młodzież. W jego ramach PCK stwarza dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwala na uniknięcie pokoleniowej biedy. Główny nacisk PCK kładzie na pomoc dzieciom w wieku od 7 do 18 lat, pochodzącym z najbiedniejszych rejonów naszego kraju, z rodzin zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na brak funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. jedzenie, higienę, czy edukację.

Jak można pomóc?

 

Program Godne Dzieciństwo jest całoroczną akcją Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach której dzieci mają zapewnioną kompleksową opiekę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. 16 października, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Głodem, PCK uruchamia kampanię, dzięki której każdy z nas może pomóc dzieciom, nie ruszając się nawet z własnego fotela.

Wystarczy wysłać SMS o treści POMOC pod numer 7364 (koszt wiadomości to 3 zł +VAT), aby podarować jednemu dziecku jeden ciepły posiłek. Kampanii towarzyszy również niestandardowa akcja w sklepach partnerskich następujących marek:

- The Body Shop

- Monnari

- T-mobile

- Tous

- Villeroy&Boch

- Tous

 

Między produktami, które przeglądamy w czasie codziennych zakupów, będą ustawione realistycznie wyglądające talerze z prawdziwym polskim obiadem razem z informacją, pod jaki numer można wysłać wiadomość i podarować ciepły posiłek jednemu biednemu dziecku. Również w kilku popularnych sklepach internetowych wśród oferty pojawią się grafiki z obiadem i informacją, jak w ciągu niespełna minuty można podarować obiad.

Godne Dzieciństwo w liczbach

Przez 11 lat Polski Czerwony Krzyż w ramach programu Godne Dzieciństwo sfinansował ponad 6 000 000 ciepłych posiłków, przekazał ponad 120 000 wyprawek szkolnych, zorganizował kolonie i obozy dla 33 000 dzieci i podarował ponad 250 000 paczek świątecznych. Nie byłoby to możliwe bez pomocy sponsorów i darczyńców.

 

W 2011 r. PCK pomogło 32 275 dzieciom i młodzieży, w tym 11 493 ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Każde z dzieci otrzymało wyprawkę szkolną, paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Na 46 turnusach wypoczywało ponad 2 250 dzieci z całej Polski, ponadto zorganizowano 22 półkolonie dla 745 uczestników. Na pomoc socjalną oraz dożywianie Polski Czerwony Krzyż wydał łącznie 1 245 048 złotych.